THMaps.com

Thailand Places Map Directory
Page : of 1
1. เมรุ วัดฉิมพลี บ้านปลาค้าว
หมู่ 2 บ้าน ปลา ค้า ว ต ปลา ค้า ว อ เมือง, ตำบล ปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000, Thailand
Coordinate: 15.7549263, 104.7782099
2. ศาลานาบุญ วัดฉิมพลี บ้านปลาค้าว
หมู่ 2 บ้าน ปลา ค้า ว ต ปลา ค้า ว อ เมือง, ตำบล ปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000, Thailand
Coordinate: 15.7551538, 104.7781339