THMaps.com

Thailand Places Map Directory
Page : of 1
1. บริษัท เค.ที สยามเฟอร์นิเจอร์ จำกัด สาขา0001
90 หมู่4 Tambon Si Nawa, Amphoe Mueang Nakhon Nayok, Chang Wat Nakhon Nayok 26000, Thailand
Coordinate: 14.208217, 101.245921
Phone: +66 94 669 8793
2. ร้านวีระชัยทำเบาะ สาขา3
Pa Kha, Ban Na District, Nakhon Nayok 26110, Thailand
Coordinate: 14.280665, 101.066503
Phone: +66 86 146 7290
3. บ้านจ๋าสวนผัก
Phrommani, Mueang Nakhon Nayok District, Nakhon Nayok 26000, Thailand
Coordinate: 14.2453, 101.2010867
Phone: +66 88 285 9508
4. กลุ่มสตรีทำไม้กวาด (บ้านโนนบก)
38 หมู่ 12, ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก, 26000 Tambon Sarika, Amphoe Mueang Nakhon Nayok, Chang Wat Nakhon Nayok 26000, Thailand
Coordinate: 14.289316, 101.274759
Phone: +66 37 386 287
5. กลุ่มผลิตไม้กวาดดอกหญ้าบ้านเขาแดง
73/1 หมู่ที่ 11 บ้านเขาแดง, ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก, 26000 Tambon Sarika, Amphoe Mueang Nakhon Nayok, Chang Wat Nakhon Nayok 26000, Thailand
Coordinate: 14.289067, 101.275038
Phone: +66 37 328 116
6. กลุ่มสตรีทำไม้กวาดบ้านโนนบก
98/3 หมู่ที่ 12 บ้านโนนบก, ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก, 26000 Tambon Sarika, Amphoe Mueang Nakhon Nayok, Chang Wat Nakhon Nay
Coordinate: 14.288588, 101.273897
Phone: +66 37 386 006
7. กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านปากพลี
12 หมู่ 4, ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก, 26130 Tambon Pak Phli, Amphoe Pak Phli, Chang Wat Nakhon Nayok 26130, Thailand
Coordinate: 14.140487, 101.284234
Phone: +66 37 399 037
8. กลุ่มทำอาชีพถักไม้กวาด
8 หมู่ 6, ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก, 26130 Tambon Khok Kruat, Amphoe Pak Phli, Chang Wat Nakhon Nayok 26130, Thailand
Coordinate: 14.186467, 101.313251
Phone: +66 37 300 075
9. กลุ่มอาชีพถักไม้กวาดบ้านเหล่าหุ่ง
8 หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าหุ่ง, ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก, 26130 Tambon Khok Kruat, Amphoe Pak Phli, Chang Wat Nakhon Nayok 26130, Thai
Coordinate: 14.185906, 101.313382
Phone: +66 37 389 104
10. ร้านนางขนิษฐา พงษ์ประเสริฐ
109 หมู่ 7, ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก, 26130 Tambon Khok Kruat, Amphoe Pak Phli, Chang Wat Nakhon Nayok 26130, Thailand
Coordinate: 14.186717, 101.313337
Phone: +66 37 312 362
11. กลุ่มสตรีจักสานไม้กวาด
109 หมู่ 1, ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก, 26130 Tambon Khok Kruat, Amphoe Pak Phli, Chang Wat Nakhon Nayok 26130, Thailand
Coordinate: 14.1857884, 101.3134413
Phone: +66 37 398 106
12. กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโคกกรวด
153 หมู่ 2, ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก, 26130 Tambon Khok Kruat, Amphoe Pak Phli, Chang Wat Nakhon Nayok 26130, Thailand
Coordinate: 14.186093, 101.313383
Phone: +66 37 399 489
13. กลุ่มอาชีพบ้านโคกกระชาย
43 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกระชาย, ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก, 26130 Tambon Nong Saeng, Amphoe Pak Phli, Chang Wat Nakhon Nayok 26130, Tha
Coordinate: 14.20001, 101.306743
Phone: +66 81 808 8361
14. กลุ่มทำไม้กวาดบ้านบุ่งเข้
43 หมู่ 8, ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก, 26130 Tambon Nong Saeng, Amphoe Pak Phli, Chang Wat Nakhon Nayok 26130, Thailand
Coordinate: 14.200613, 101.307028
Phone: +66 81 704 8751
15. กลุ่มสตรีแม่บ้านท่ามะปราง
195 หมู่ 6, ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก, 26130 Tambon Na Hin Lat, Amphoe Pak Phli, Chang Wat Nakhon Nayok 26130, Thailand
Coordinate: 14.205689, 101.343592
Phone: +66 87 931 5843
16. ร้านนายเที่ยง บุญวิลัย
162 หมู่ 6, ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก, 26130 Tambon Na Hin Lat, Amphoe Pak Phli, Chang Wat Nakhon Nayok 26130, Thailand
Coordinate: 14.206895, 101.343543
Phone: +66 89 096 6714
17. คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลท่าเรือ (กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลา)
129 หมู่ 1 บ้านเกาะกา, ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก, 26130 Tambon Tha Ruea, Amphoe Pak Phli, Chang Wat Nakhon Nayok 26130, Thailand
Coordinate: 14.1093868, 101.231856
Phone: +66 37 312 299
18. ร้านนางวิมล บุญชิต
355 หมู่ 1, ตำำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก, 26130 Tambon Tha Ruea, Amphoe Pak Phli, Chang Wat Nakhon Nayok 26000, Thailand
Coordinate: 14.111688, 101.231276
Phone: +66 81 436 8608
19. กลุ่มอุตสาหกรรมไม้กวาดไทยในครอบครัว (ตราเต่า)
156 หมู่ 5, ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก, 26000 Tambon Ban Yai, Amphoe Mueang Nakhon Nayok, Chang Wat Nakhon Nayok 26000, Thailand
Coordinate: 14.2103729, 101.2237983
Phone: +66 86 849 4006
20. กลุ่มผลิตไม้กวาดดอกหญ้าตำบลบ้านใหญ่
67 หมู่ที่ 5, ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก, 26000 Tambon Ban Yai, Amphoe Mueang Nakhon Nayok, Chang Wat Nakhon Nayok 26000, Thailand
Coordinate: 14.2103729, 101.2237983
Phone: +66 83 732 0236
21. ร้านนายสมจิตร เขียวสา
156 หมู่ 5, ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก, 26000 Tambon Ban Yai, Amphoe Mueang Nakhon Nayok, Chang Wat Nakhon Nayok 26000, Thailand
Coordinate: 14.210952, 101.223754
Phone: +66 37 320 236
22. กลุ่มถักไม้กวาดดอกหญ้า
67 หมู่ 5, ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก, 26000 Tambon Ban Yai, Amphoe Mueang Nakhon Nayok, Chang Wat Nakhon Nayok 26000, Thailand
Coordinate: 14.211035, 101.223754
Phone: +66 37 320 236
23. ดีดีเฟอร์นิเจอร์นครนายก
Nakhon Nayok, Mueang Nakhon Nayok District, Nakhon Nayok 26000, Thailand
Coordinate: 14.2004315, 101.213466
Phone: +66 84 455 1145
24. ก้าวหน้าเครื่องเย็น
74/4, ถนนสุวรรณศร, ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก, 26000 Tambon Ban Yai, Amphoe Mueang Nakhon Nayok, Chang Wat Nakhon Nayok 26000, T
Coordinate: 14.206625, 101.209892
Phone: +66 80 591 0499
25. สุเทพค้าไม้
29/8 หมู่ 7, ต.ดอนยอ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก , 26000 Tambon Don Yo, Amphoe Mueang Nakhon Nayok, Chang Wat Nakhon Nayok 26110, Thailand
Coordinate: 14.1313559, 101.1170478
Phone: +66 37 395 003
26. กลุ่มเก้าอี้โยกไม้ไผ่
60 หมู่ 5, ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก, 26120 Tambon Sai Mun, Amphoe Ongkharak, Chang Wat Nakhon Nayok 26120, Thailand
Coordinate: 14.128689, 101.04617
Phone: +66 37 391 241
27. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากขนนกกระจอกเทศ
24/3 หมู่ 7, ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก, 26120 Tambon Sai Mun, Amphoe Ongkharak, Chang Wat Nakhon Nayok 26120, Thailand
Coordinate: 14.128939, 101.04617
Phone: +66 37 391 504
28. กลุ่มผลิตภัณฑ์บาติก
43 หมู่ 3, ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก, 26110 Tambon Phikun Ok, Amphoe Ban Na, Chang Wat Nakhon Nayok 26110, Thailand
Coordinate: 14.2437, 101.064883
Phone: +66 89 982 8841
29. Suetrong Center
252-253 Moo 5, Tumbon Banna Amphoe Banna Nakhon Nayok, 26110, อำเภอ บ้านนา นครนายก 26110, Thailand
Coordinate: 14.263884, 101.070271
Phone: +66 37 382 943
30. กลุ่มอาชีพหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กลึงไม้มะม่วงศรีกะอาง
373 หมู่ที่ 9, ถนนเขาหัวนา-น้ำตกกะอาง, ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก, 26110 Tambon Si Ka-ang, Amphoe Ban Na, Chang
Coordinate: 14.3427842, 101.1229483
Phone: +66 37 331 352 (kaangcraft.business.site/ )
31. กลุ่มผลิตโคมไฟไม้มะม่วงบ้านบางปลากด
104 หมู่ที่ 2 บ้านบางปลากด, ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก, 26120 Tambon Bang Pla Kot, Amphoe Ongkharak, Chang Wat Nakhon Nayok
Coordinate: 14.163749, 100.9347019
Phone: +66 37 391 706
32. ร้านทำเบาะวีระชัย2
68 ม 6 ตำบล องครักษ์, ตำบล องครักษ์ อำเภอ องครักษ์ นครนายก 26120, Thailand
Coordinate: 14.104926, 100.978179
Phone: +66 93 002 0552
33. จงพัฒนาการช่าง
116/2, ถนนคลอง 15 ตะวันตก, ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก, 26120 Tambon Chumpol, Amphoe Ongkharak, Chang Wat Nakhon Nayok 26120, Thailand
Coordinate: 13.967074, 100.935001
Phone: +66 81 300 4992