THMaps.com

Thailand Places Map Directory
Page : of 4
1. Ban Sra School
Sa, Chiang Muan District, Phayao 56160, Thailand
Coordinate: 18.9387206, 100.2423246
(56101831.thaischool.in.th/ )
2. Ban Huai Mae Daeng School
Na Prang, Pong District, Phayao 56140, Thailand
Coordinate: 19.2061118, 100.2693949
(56102586.thaischool.in.th/ )
3. Ban Lai Thung School
Chiang Muan, Chiang Muan District, Phayao 56160, Thailand
Coordinate: 18.8981446, 100.296159
(56101855.thaischool.in.th/ )
4. ฌาปนสถานบ้านคือเวียง
Ban Pin, Dok Khamtai District, Phayao 56120, Thailand
Coordinate: 19.0493541, 100.0324571
5. ฌาปนสถานบ้านแม่กาโทกหวาก
Mae Ka, Mueang Phayao District, Phayao 56000, Thailand
Coordinate: 19.0733838, 99.9213305
6. Wat Mae Tam
38 ซอย 15 หมู่ 5 Mae Sai, Amphoe Mueang Phayao, Chang Wat Phayao 56000, Thailand
Coordinate: 19.1414371, 99.9181769
7. ฌาปนสถานบ้านแพทย์
Chiang Muan, Chiang Muan District, Phayao 56160, Thailand
Coordinate: 18.8832439, 100.27605
8. ฌาปนสถานบ้านปงสนุก
Chiang Muan, Chiang Muan District, Phayao 56160, Thailand
Coordinate: 18.8726276, 100.2864915
9. ฌาปนสถานบ้านทุ่งหนอง
Sa, Chiang Muan District, Phayao 56160, Thailand
Coordinate: 18.9344276, 100.2639748
10. ฌาปนสถานบ้านม่วง
Pong, Pong District, Phayao 56140, Thailand
Coordinate: 19.116302, 100.2642687
11. ฌาปนสถานบ้านแสะ
Kuan, Pong District, Phayao 56140, Thailand
Coordinate: 19.1590723, 100.3092042
12. ฌาปนสถานบ้านหมุ้น
Kuan, Pong District, Phayao 56140, Thailand
Coordinate: 19.1800299, 100.2923714
13. ฌาปนสถานบ้านป่าแพะ
Oi, Pong District, Phayao 56140, Thailand
Coordinate: 19.1919363, 100.3177394
14. ฌาปนสถานบ้านหัวขัว
Sobbong, Phu Sang District, Phayao 56110, Thailand
Coordinate: 19.558386, 100.3022717
15. ฌาปนสถานบ้านเปื๋อยเปียง
Yuan, Chiang Kham District, Phayao 56110, Thailand
Coordinate: 19.539292, 100.30463
17. ฌาปนสถานบ้านหนองป่าแพะ
Rom Yen, Chiang Kham District, Phayao 56110, Thailand
Coordinate: 19.5037023, 100.3612653
18. ฌาปนสถานบ้านร่องค้อม
Rom Yen, Chiang Kham District, Phayao 56110, Thailand
Coordinate: 19.5028952, 100.3534584
19. ฌาปนสถานบ้านใหม่ร่มเย็น
Rom Yen, Chiang Kham District, Phayao 56110, Thailand
Coordinate: 19.5305847, 100.3640718
20. ฌาปนสถานบ้านกว้าน
Chedi Kham, Chiang Kham District, Phayao 56110, Thailand
Coordinate: 19.5141497, 100.3378009
21. ฌาปนสถานบ้านปี้
Wiang, Chiang Kham District, Phayao 56110, Thailand
Coordinate: 19.4948255, 100.3365452
22. ฌาปนสถานบ้านใหม่ไพรสนธิ์
Chedi Kham, Chiang Kham District, Phayao 56110, Thailand
Coordinate: 19.5271532, 100.3325562
23. Wiang Chiang Kham Church Cemetery
Wiang, Chiang Kham District, Phayao 56110, Thailand
Coordinate: 19.4980476, 100.3226875
24. ฌาปนสถานบ้านปัว
Fai Kwang, Chiang Kham District, Phayao 56110, Thailand
Coordinate: 19.4734533, 100.3417607
25. ฌาปนสถานบ้านทุ่งกว๋าว
Thung Kluai, Phu Sang District, Phayao 56110, Thailand
Coordinate: 19.571604, 100.3665891
26. ฌาปนสถานบ้านสลาบ
Thung Pha Suk, Chiang Kham District, Phayao 56110, Thailand
Coordinate: 19.4756417, 100.3101756
27. ชุมชนบ้านธาตุ
Chiang Ban, Chiang Kham District, Phayao 56110, Thailand
Coordinate: 19.5302848, 100.2921238
28. Wat San Don Kaeo
Pa Faek, Mae Chai District, Phayao 56130, Thailand
Coordinate: 19.4150869, 99.7705431
29. สุสานบ้านสันหลวง
Thung Ruang Thong, Chun District, Phayao 56150, Thailand
Coordinate: 19.4407186, 100.133477
31. ฌาปนสถานบ้านป่ากล้วยงาม
Huai Lan, Dok Khamtai District, Phayao 56120, Thailand
Coordinate: 19.3431922, 100.0373108
33. สุสานและฌาปนสถานจีนสมาคมพะเยา
Tha Wang Thong, Mueang Phayao District, Phayao 56000, Thailand
Coordinate: 19.1795901, 99.894524
34. สุสานประตูเหล็ก
Tha Wang Thong, Mueang Phayao District, Phayao 56000, Thailand
Coordinate: 19.1778942, 99.8962938
36. ฌาปนสถานบ้านเชียงบาน
Nam Waen, Chiang Kham District, Phayao 56110, Thailand
Coordinate: 19.5116806, 100.2772775
37. ฌาปนสถานบ้านทุ่งมอก
Chiang Ban, Chiang Kham District, Phayao 56110, Thailand
Coordinate: 19.5296643, 100.2762596
38. ฌาปนสถานบ้านปางวัว
Chiang Ban, Chiang Kham District, Phayao 56110, Thailand
Coordinate: 19.5358699, 100.2761332
39. ฌาปนสถานบ้านแพด
Chiang Ban, Chiang Kham District, Phayao 56110, Thailand
Coordinate: 19.4979149, 100.274978
40. ป่าช้าบ้านแวนวัฒนา (เก่า)
Thung Pha Suk, Chiang Kham District, Phayao 56110, Thailand
Coordinate: 19.4812959, 100.2888513
41. Wat Si Chum
Nam Waen, Chiang Kham District, Phayao 56110, Thailand
Coordinate: 19.4971935, 100.2710544
42. ป่าช้าบ้านสบแวน
Sobbong, Phu Sang District, Phayao 56110, Thailand
Coordinate: 19.5553326, 100.285633
43. ฌาปนสถานวัดบ้านหนองบัว
Ngim, Pong District, Phayao 56140, Thailand
Coordinate: 19.2785495, 100.3897976
44. ฌาปนสถานบ้านบัว
Champa Wai, Mueang Phayao District, Phayao 56000, Thailand
Coordinate: 19.0437556, 99.9532313
45. ฌาปนสถานบ้านหนองหล่ม
Ban Pin, Dok Khamtai District, Phayao 56120, Thailand
Coordinate: 19.0357621, 100.0613177
46. สุสานบ้านปิน
Ban Pin, Dok Khamtai District, Phayao 56120, Thailand
Coordinate: 19.0430949, 100.0413855
47. ฌาปนสถานแม่กาหลวง
Champa Wai, Mueang Phayao District, Phayao 56000, Thailand
Coordinate: 19.0610791, 99.9453726
48. ป่าช้าบ้านทุ่งกาไชย
Ban Tham, Dok Khamtai District, Phayao 56120, Thailand
Coordinate: 19.065199, 100.0267015
49. ฌาปนสถานบ้านท่าม่าน
Chiang Muan, Chiang Muan District, Phayao 56160, Thailand
Coordinate: 18.870741, 100.2947203
50. ฌาปนสถานบ้านป่าแขมเหนือ
Chiang Muan, Chiang Muan District, Phayao 56160, Thailand
Coordinate: 18.9001289, 100.282536