THMaps.com

Thailand Places Map Directory
Page : of 1
1. ห้องสมุดชุมชน
Ban Pin, Dok Khamtai District, Phayao 56120, Thailand
Coordinate: 19.0599626, 100.05315
2. ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี
Don Si Chum, Dok Khamtai District, Phayao 56120, Thailand
Coordinate: 19.1620382, 99.9932472
3. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
19, ถนน พหลโยธิน ตำบล แม่กา อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000, Thailand
Coordinate: 19.0313379, 99.8941588
Phone: +66 54 466 705 (www.clm.up.ac.th/ )
4. Chiang Kham Library
Yuan, Chiang Kham District, Phayao 56110, Thailand
Coordinate: 19.5235671, 100.3002046
5. Phu Sang Sub District Public Library
Pa Sak, Phu Sang District, Phayao 56110, Thailand
Coordinate: 19.5972082, 100.321266
6. Chalerm Ratchakumaree Public Library
Huai Khao Kam, Chun District, Phayao 56150, Thailand
Coordinate: 19.3368135, 100.1334212
9. ห้องสมุดประชาอุปถัมภ์
Mae Suk, Mae Chai District, Phayao 56130, Thailand
Coordinate: 19.307249, 99.7950051
10. ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใจ
Si Thoi, Mae Chai District, Phayao 56130, Thailand
Coordinate: 19.3526332, 99.8084146
11. Phayao Provincial Public Library
Ban Tom, Mueang Phayao District, Phayao 56000, Thailand
Coordinate: 19.1937522, 99.8813605
(libpyo.nfempy.com)
12. ห้องสมุดประชาชนตำบลทุ่งกล้วย
Thung Kluai, Phu Sang District, Phayao 56110, Thailand
Coordinate: 19.5890641, 100.3745181
13. ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง
286 หมู่ 3, ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา, 56140 Tambon Pong, Amphoe Pong, Chang Wat Phayao 56140, Thailand
Coordinate: 19.1498805, 100.2740768
Phone: +66 54 497 254